Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /customers/0/c/6/travmundo.nl/httpd.www/wp-content/plugins/fonts-add/public/wsgf-load-style.php on line 27

Travmundo

Annuleringsvoorwaarden

Betaling van de boeking
Bij het tot standkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger binnen 8 dagen een aanbetaling te doen van 20% van de totale reissom, eventueel vermeerderd met de kosten van een afgesloten reis/annuleringsverzekering.

Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis in het bezit zijn van het boekingskantoor of TravMundo.
Bij groepsreizen kunnen andere voorwaarden gelden, wij hanteren de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

Bij boekingen met vertrek binnen 6 weken voor dag van vertrek dient de volledige reissom per direct te worden voldaan.

Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.

Bij elke betaling dient u het Reserveringsnummer en uw naam te vermelden!

Annuleringsvoorwaarden

Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteert TravMundo de onderstaande annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal Travmundo de reiziger, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
• bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
• bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
• bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Deel-annulering

1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Wijziging door de reiziger

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijziging zal door TravMundo onverwijld en met reden worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringsvoorwaarden van TravMundo van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een deel- annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van TravMundo van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.